Werkwijze

Je kunt bij onze praktijk terecht met een verwijzing van huisarts of specialist en zonder verwijzing (directe toegankelijkheid oefentherapie : DTO).


Tijdens de eerste afspraak vertel je wat de klachten zijn. Wat denk je dat de oorzaak is en wat wil je verbeteren/veranderen met de oefentherapie. Na het onderzoek waarbij we kijken wat wel en minder goed kan wordt samen met jou een behandelplan gemaakt. Elke behandeling wordt bepaald wat er op dat moment voor jou nodig is. Aan het einde bespreken we nog even of je hebt bereikt wat je wilde. Zo kunnen we de totale behandeling zo kort mogelijk houden en het grootste resultaat voor jou bereiken.
 

Follow-up: je therapeut neemt 3 maanden na afsluiten van de behandeling nog eens contact op om te horen hoe het met je gaat.

Je kunt tijdens en na de behandeling veilig mailcontact met je therapeut hebben via de Cliëntenlogin.


Tijdens controlebezoeken aan specialist of huisarts geven wij altijd een brief mee met informatie over de behandeling. Ook jou mening over de resultaten van de oefentherapie worden vermeld. Natuurlijk is er zonodig overleg op andere momenten. Bij afsluiten van de oefentherapie stellen we samen het verslag op voor de verwijzer/huisarts.

 

Oefentherapie Montferland werkt graag samen met andere disciplines en stakeholders uit de 1e en 2e lijn zoals gemeente, huisartsen, wijkverpleegkundigen, thuiszorg, diëtisten, ergotherapeuten, podotherapeuten, fysiotherapeuten, specialisten en longverpleegkundigen.
Wij gaan mee met ontwikkelingen die de zorg aan cliënten optimaliseren.


De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeringen.

Zie hiervoor ook onze pagina met tarieven en vergoedingen.