Clientervaringsonderzoek

Als de behandeling afgesloten is zijn we uiteraard benieuwd hoe je de kwaliteit van zorg hebt ervaren. Verschillende zorgverzekeraars verplichten ons bovendien dit te toetsen.

Een onafhankelijk bureau – QDNA – voert dit onderzoek voor ons uit en stuurt je –als je toestemming hebt gegeven-  via mail een vragenlijst.  

Uiteraard is deelname anoniem en is de privacy gewaarborgd (Wet bescherming persoonsgegevens –Wbp- is van toepassing).
Wij waarderen het zeer wanneer je deze vragenlijst invult. Vind je dat er verbeterpunten zijn, meldt ze en wij gaan er mee aan de slag!

Wij zijn erg blij en danken onze patiënten voor de waardering in 2020.